14B4 Moseparken

Vedtaget

Plannummer 14B4 
Distrikt Søborg Kvarter 
Plannavn Moseparken 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Tæt lav 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2½ etager 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone