Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Rammebestemmelser Enkelt områder Vedtaget 17E11
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Bagsværd
Bagsværd Bypark
Bagsværd Erhvervskvarter
Buddinge
Gladsaxe
Gladsaxe Ringby
Gyngemose
Hareskoven
Haspegård
Høje Gladsaxe
Kagså
Maglegård
Mørkhøj
Mørkhøj Erhvervskvarter
Nybro
Stengård
Søborg
Vadgård
Værebro
Enkelt områder
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

17E11 Dyrup, Ferrosan og Niro

Vedtaget

Plannummer 17E11 
Distrikt Gladsaxe Ringby 
Plannavn Dyrup, Ferrosan og Niro 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Lettere industri 
Supplerende anvendelse Erhvervsformål, produktion, lager og kontorformål, offentlige- og kulturelle formål, restauranter, caféer, musikspillesteder, sports- og eventsprægede aktiviteter. Aktiviteter, der ikke kan kategoriseres som erhverv, kan kun etableres i eksisterende bygninger. 
Stationsnærhed Stationsnære kerneområder, stationsnære områder 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. rumfang m3 pr. m2 3 m³ pr. m² 
Grundstørrelse Min. grundstørrelse 5.000 m2 
Max. antal etager 3 etager 
Max. bygningshøjde 12 m 
Klima Udpeget område 
Parkeringsnorm 1 P-plads pr. 50 m² erhverv.
Etableres der flere P-pladser end den angivne norm, skal merandelen etableres i konstruktion. 
Cykelparkering 1,5 cykel P-plads pr. 100 m² erhverv.
1 cykelparkeringsplads pr. 100 m² butik til pladskrævende varer. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone