Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Rammebestemmelser Enkelt områder Vedtaget 17E13
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Bagsværd
Bagsværd Bypark
Bagsværd Erhvervskvarter
Buddinge
Gladsaxe
Gladsaxe Ringby
Gyngemose
Hareskoven
Haspegård
Høje Gladsaxe
Kagså
Maglegård
Mørkhøj
Mørkhøj Erhvervskvarter
Nybro
Stengård
Søborg
Vadgård
Værebro
Enkelt områder
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

17E13 Sydmarken/Gladsaxevej

Vedtaget

Plannummer 17E13 
Distrikt Gladsaxe Ringby 
Plannavn Sydmarken/Gladsaxevej 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Kontor og serviceerhverv 
Supplerende anvendelse Erhvervsformål, kontor, laboratorier, produktion og lager, offentlige- og kulturelle formål, undervisning, restaurant, café, musikspillested, sports- og eventprægede aktiviteter 
Stationsnærhed Stationsnær kerneområde 
Bebyggelsesprocent 150% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Bebyggelse supplerende 3 m³ pr. m³ ved halbyggeri 
Max. antal etager 6 etager 
Etager supplerende 5-6 etager ved kontor, laboratorium, undervisningslokaler og lignende 
Max. bygningshøjde 23 m 
Klima Udpeget område 
Parkeringsnorm Maksimum 1 parkeringsplads pr 75 m² etageareal til kontor, laboratorier og lignende
Mindst 80 % af parkeringspladserne skal etableres i konstruktion.
Maksimum 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal til produktion og lager 
Cykelparkering 1,5 cykelparkeringsplads pr 100 m² erhverv 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone