17E13 Sydmarken/Gladsaxevej

Vedtaget

Plannummer 17E13 
Distrikt Gladsaxe Ringby 
Plannavn Sydmarken/Gladsaxevej 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Kontor og serviceerhverv 
Supplerende anvendelse Erhvervsformål, kontor, laboratorier, produktion og lager, offentlige- og kulturelle formål, undervisning, restaurant, café, musikspillested, sports- og eventprægede aktiviteter 
Stationsnærhed Stationsnær kerneområde 
Bebyggelsesprocent 150% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Bebyggelse supplerende 3 m³ pr. m³ ved halbyggeri 
Max. antal etager 6 etager 
Etager supplerende 5-6 etager ved kontor, laboratorium, undervisningslokaler og lignende 
Max. bygningshøjde 23 m 
Klima Udpeget område 
Parkeringsnorm Maksimum 1 parkeringsplads pr 75 m² etageareal til kontor, laboratorier og lignende
Mindst 80 % af parkeringspladserne skal etableres i konstruktion.
Maksimum 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal til produktion og lager 
Cykelparkering 1,5 cykelparkeringsplads pr 100 m² erhverv 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone