Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Rammebestemmelser Enkelt områder Vedtaget 17E2
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Bagsværd
Bagsværd Bypark
Bagsværd Erhvervskvarter
Buddinge
Gladsaxe
Gladsaxe Ringby
Gyngemose
Hareskoven
Haspegård
Høje Gladsaxe
Kagså
Maglegård
Mørkhøj
Mørkhøj Erhvervskvarter
Nybro
Stengård
Søborg
Vadgård
Værebro
Enkelt områder
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

17E2 House of Prince

Vedtaget

Plannummer 17E2 
Distrikt Gladsaxe Ringby 
Plannavn House of Prince 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Blandet bolig og erhverv 
Supplerende anvendelse Erhvervs- og boligformål, kontorformål, kontorhotel, hotel, konference og udstillingsfaciliteter, laboratorier, uddannelse og forskning, offentlig - og privat service, liberale - og kreative erhverv, fælles faciliteter for området som restaurant og caféer, kultur og fritidsaktiviteter, fælles parkeringsanlæg, boliger og lokalcenter. Ved boligbyggeri skal der opføres mindst 40 boliger til helårsbeboelse. 
Stationsnærhed Stationsnære kerneområder, stationsnære områder 
Detailhandel Max bruttoetageareal til butiksformål: 1.500 m² (Der kan maksimalt placeres 1.500 m2 helt eller delvist i område 17 E2 eller i område 17 E1).
Max butiksstørrelser til dagligvarebutikker: 1.000 m².
Max butiksstørrelser til udvalgsvarebutikker: 500 m² 
Bebyggelsesprocent 70% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 5 etager 
Etager supplerende I den nordligste del mod Ærtemarken kan kun opføres byggeri i 2 etager. Bygninger i 5 etager kan kun opføres i den sydligste del af området mod Tobaksvejen. Den præcise afgrænsning fastlægges i en kommende lokalplan. 
Max. bygningshøjde 20 m 
Klima Udpeget område 
Parkeringsnorm 1 P-plads pr. 50 m² kontor- og andet erhverv, 
Cykelparkering 1,5 cykel P-plads pr. 100 m² erhverv. Ved detailhandel mindst 1 cykel P-plads pr. 25 m² og 1,5 cykel P-plads pr 50 m² boligareal. 
Bevaring En del af tobaksfabrikken, administrationsbygningerne, shedtagsbygningen samt mellembygningerne, Kat. 2. Afskærmningsbæltet. 
Andet Bebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri efter de til enhver tid gældende regler i bygningsreglement. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone