Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Rammebestemmelser Enkelt områder Vedtaget 17E4
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Bagsværd
Bagsværd Bypark
Bagsværd Erhvervskvarter
Buddinge
Gladsaxe
Gladsaxe Ringby
Gyngemose
Hareskoven
Haspegård
Høje Gladsaxe
Kagså
Maglegård
Mørkhøj
Mørkhøj Erhvervskvarter
Nybro
Stengård
Søborg
Vadgård
Værebro
Enkelt områder
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

17E4 Bygaden

Vedtaget

Plannummer 17E4 
Distrikt Gladsaxe Ringby 
Plannavn Bygaden 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Kontor og serviceerhverv 
Supplerende anvendelse Erhvervs- og kontorformål, kontorhotel, pladskrævende varegrupper, udstilling, offentlig og privat service, offentlige- og kulturelle formål, restauranter, caféer, musikspillesteder, sports- og eventsprægede aktiviteter. 
Stationsnærhed Stationsnære kerneområder, stationsnære områder 
Detailhandel Der kan etableres et samlet butiksareal til pladskrævende detaihandel på op til 20.000 m². Arealet for den enkelte butik må ikke overstige 5.000 m². 
Bebyggelsesprocent 150% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 5 etager 
Etager supplerende 4-5 etager.
6 etager og bygningshøjde 24 meter på matr. 7ak af Buddinge, Vandtårnsvej 62. 
Max. bygningshøjde 20 m 
Klima Udpeget område 
Parkeringsnorm 1 P-plads pr. 75 m² kontorerhverv, 1 P-plads pr. 50 m² andet erhverv, 1 P-plads pr. 25 m² detailhandel.
Mindst 80 % af P-pladserne skal etbleres i konstruktion. Der kan etableres yderligere P-pladser svarende til normen 1 P-plads pr. 50 m² etageareal i fælles kontruktion/parkeringshuse. 
Cykelparkering 1,5 cykel P-plads pr. 100 m² erhverv.
Ved detailhandel mindst 1 cykel P-plads pr. 50 m² og 1 cykel P-plads pr 50 m² boligareal.
For at sikre fremkommelighed i området vil parkeringsnormen blive strammet i takt med omdannelsen af området, og senest med letbanen etablering.
Der skal anlægges 1 cykelparkeringsplads pr. 100 m² butik til pladskrævende varer. 
Andet I lokalplan fastsættes endvidere retningslinjer for at bebyggelsen skal opføres i forskellige højder som atriumhuse/karréer i mellem grønne anlæg. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone 
KOMTIL_ID 2699913