Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Rammebestemmelser Enkelt områder Vedtaget 17E5
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Bagsværd
Bagsværd Bypark
Bagsværd Erhvervskvarter
Buddinge
Gladsaxe
Gladsaxe Ringby
Gyngemose
Hareskoven
Haspegård
Høje Gladsaxe
Kagså
Maglegård
Mørkhøj
Mørkhøj Erhvervskvarter
Nybro
Stengård
Søborg
Vadgård
Værebro
Enkelt områder
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

17E5 Erhvervsparken

Vedtaget

Plannummer 17E5 
Distrikt Gladsaxe Ringby 
Plannavn Erhvervsparken 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Kontor og serviceerhverv 
Supplerende anvendelse Erhvervsformål, domicilbyggeri, kontorformål, kontorhotel, offentlig- og privat service der passer ind i området samt offentlige- og kulturelle formål, restauranter, caféer, musikspillesteder, sports- og eventsprægede aktiviteter.
På Gladsaxe Møllevej 25-27 må der etableres byggevaremarked. 
Stationsnærhed Stationsnære kerneområder, stationsnære områder 
Bebyggelsesprocent 150% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 6 etager 
Etager supplerende 5-6 etager 
Max. bygningshøjde 23 m 
Klima Udpeget område 
Parkeringsnorm 1 P-plads pr. 75 m² erhverv.
Mindst 80 % af P-pladserne skal etableres i konstruktion. 
Cykelparkering 1,5 cykel P-plads pr. 50 m² erhverv.
For at sikre fremkommelighed i området vil parkeringsnormen blive strammet i takt med omdannelsen af området, og senest med letbanen etablering.
Der skal anlægges 1 cykelparkeringsplads pr. 100 m² butik til pladskrævende varer. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone