Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Rammebestemmelser Enkelt områder Vedtaget 17E8
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Bagsværd
Bagsværd Bypark
Bagsværd Erhvervskvarter
Buddinge
Gladsaxe
Gladsaxe Ringby
Gyngemose
Hareskoven
Haspegård
Høje Gladsaxe
Kagså
Maglegård
Mørkhøj
Mørkhøj Erhvervskvarter
Nybro
Stengård
Søborg
Vadgård
Værebro
Enkelt områder
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

17E8 Forskerbyen

Vedtaget

Plannummer 17E8 
Distrikt Gladsaxe Ringby 
Plannavn Forskerbyen 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Blandet bolig og erhverv 
Supplerende anvendelse Erhvervsformål,kontor, laboratorier, uddannelse og forskning, offentlig- og privat service, kreative erhverv, offentlige- og kulturelle formål, restauranter, caféer, musikspillesteder, sports- og eventsprægede aktiviteter, boligformål, helårsboliger og fællesfaciliteter for området. 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 3 etager 
Max. bygningshøjde 12 m 
Klima Udpeget område 
Parkeringsnorm 1 P-plads pr. 50 m² kontorerhverv og andet erhverv og 1 P-plads pr. bolig. 
Cykelparkering 1,5 cykel P-plads pr. 100 m² erhverv og 1,5 cykel P-plads pr 50 m² boligareal. 
Bevaring Parken ved Mørkhøjgård skal bevares 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone