Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Rammebestemmelser Enkelt områder Vedtaget 17E9
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Bagsværd
Bagsværd Bypark
Bagsværd Erhvervskvarter
Buddinge
Gladsaxe
Gladsaxe Ringby
Gyngemose
Hareskoven
Haspegård
Høje Gladsaxe
Kagså
Maglegård
Mørkhøj
Mørkhøj Erhvervskvarter
Nybro
Stengård
Søborg
Vadgård
Værebro
Enkelt områder
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

17E9 Iværksætterbyen

Vedtaget

Plannummer 17E9 
Distrikt Gladsaxe Ringby 
Plannavn Iværksætterbyen 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Kontor og serviceerhverv 
Supplerende anvendelse Erhvervsformål, kreative erhverv, værksteder, liberale erhverv, kontorformål, kontorhotel, offent- og privat service, offentlige- og kulturelle formål, restauranter, caféer, musikspillesteder, sports- og eventsprægede aktiviteter. Kuvøse for fremtidserhverv. 
Stationsnærhed Stationsnære kerneområder, stationsnære områder 
Bebyggelsesprocent 75% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 4 etager 
Etager supplerende 2-4 etager 
Max. bygningshøjde 15 m 
Klima Udpeget område 
Parkeringsnorm 1 P-plads pr. 50 m² erhverv. Parkering på terræn eller i fælles parkeringsanlæg. 
Cykelparkering 1,5 cykel P-plads pr. 100 m² erhverv. 
Andet Ingen retningslinjer for bebyggelse. Genanvend eksisterende bebyggelse. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone