Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Rammebestemmelser Enkelt områder Vedtaget 2B23
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Bagsværd
Bagsværd Bypark
Bagsværd Erhvervskvarter
Buddinge
Gladsaxe
Gladsaxe Ringby
Gyngemose
Hareskoven
Haspegård
Høje Gladsaxe
Kagså
Maglegård
Mørkhøj
Mørkhøj Erhvervskvarter
Nybro
Stengård
Søborg
Vadgård
Værebro
Enkelt områder
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

2B23 Bagsværdlund

Vedtaget

Plannummer 2B23 
Distrikt Bagsværd Kvarter 
Plannavn Bagsværdlund 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Tæt lav 
Stationsnærhed Stationsnært kerneområde 
Bebyggelsesprocent 60% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Bebyggelse supplerende I lokalplan fastsættes retningslinjer for en bymæssig og varieret bebyggelse. 
Max. antal etager 3 etager 
Etager supplerende Dog maksimum 2 etager (maksimum 8 meter) i den østlige del af området mod Pinjevej. 
Max. bygningshøjde 12 m 
Klima Udpeget område 
Parkeringsnorm Der skal etableres maksimum 1 parkeringsplads pr. bolig.
For ungdoms-, ældreboliger og lignende vurderes parkeringskravet konkret. Dette gælder ligeledes i boligområder med delebiler, særlige kørselsordninger eller tilsvarende. 
Særlige bestemmelser I enkeltområdet skal der etableres en del af en grøn fælled, som strækker sig over områderne 2BE1, 2B23, 2B24 og 2BE2. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone