2B23 Bagsværdlund

Vedtaget

Plannummer 2B23 
Distrikt Bagsværd Kvarter 
Plannavn Bagsværdlund 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Tæt lav 
Stationsnærhed Stationsnært kerneområde 
Bebyggelsesprocent 60% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Bebyggelse supplerende I lokalplan fastsættes retningslinjer for en bymæssig og varieret bebyggelse. 
Max. antal etager 3 etager 
Etager supplerende Dog maksimum 2 etager (maksimum 8 meter) i den østlige del af området mod Pinjevej. 
Max. bygningshøjde 12 m 
Klima Udpeget område 
Parkeringsnorm Der skal etableres maksimum 1 parkeringsplads pr. bolig.
For ungdoms-, ældreboliger og lignende vurderes parkeringskravet konkret. Dette gælder ligeledes i boligområder med delebiler, særlige kørselsordninger eller tilsvarende. 
Særlige bestemmelser I enkeltområdet skal der etableres en del af en grøn fælled, som strækker sig over områderne 2BE1, 2B23, 2B24 og 2BE2. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone