2C1 Bagsværd Bymidte, nord

Vedtaget

Plannummer 2C1 
Distrikt Bagsværd Kvarter 
Plannavn Bagsværd Bymidte, nord 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Supplerende anvendelse Bycenter med butikker, boliger og erhverv 
Stationsnærhed Stationsnære kerneområder, stationsnære områder 
Detailhandel Max. Yderligere 2.400 m² butiksareal. Butikker skal have adgang fra og åbne sig mod Bagsværd Hovedgade. 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Bebyggelse supplerende Max. yderligere 7.100 m² etageareal 
Max. antal etager 4 etager 
Klima Udpeget område 
Parkeringsnorm Parkering fortrinsvis i konstruktion. 
Cykelparkering 1 cykelparkeringsplads pr. 25 m² dagligvarebutik.
3 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.
Cykelparkering til udvalgsvarebutikker, offentlige formål, kulturelle institutioner mv. skal afpasses i forhold til antallet af brugere, kunder og ansatte.
For hver 10 cykelparkeringspladser skal der være 1 plads til ladcykler og lignende.
Cykelparkering ved nye og eksisterende stationer skal afpasses i forhold til antallet af passagerer. En del af cykelparkeringspladserne skal være overdækkede. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone