2C3 Promenaden

Vedtaget

Plannummer 2C3 
Distrikt Bagsværd Kvarter 
Plannavn Promenaden 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Stationsnærhed Stationsnære kerneområder, stationsnære områder 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 3 etager 
Klima Udpeget område 
Cykelparkering 1 cykelparkeringsplads pr. 25 m² dagligvarebutik.
3 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.
Cykelparkering til udvalgsvarebutikker, offentlige formål, kulturelle institutioner mv. skal afpasses i forhold til antallet af brugere, kunder og ansatte.
For hver 10 cykelparkeringspladser skal der være 1 plads til ladcykler og lignende. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone