2D13 Vævergården

Vedtaget

Plannummer 2D13 
Distrikt Bagsværd Kvarter 
Plannavn Vævergården 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Sociale institutioner 
Supplerende anvendelse Dagtilbud 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1 etage 
Cykelparkering 1 cykelparkeringsplads pr. 50 m² daginstitution.
For hver 10 cykelparkeringspladser skal der være 1 plads til ladcykler og lignende. 
Bevaring Bevaringsbestemmelser for Vævergården 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone