2D14 Bagsværd Friskole

Vedtaget

Plannummer 2D14 
Distrikt Bagsværd Kvarter 
Plannavn Bagsværd Friskole 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Uddannelsesinstitutioner 
Supplerende anvendelse Friskole 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2 etager 
Cykelparkering 60-70 cykelparkeringspladser pr. 100 elever.
For hver 10 cykelparkeringspladser skal der være 1 plads til ladcykler og lignende.
Cykelparkering skal placeres nær hovedindgangen eller ved anden indgang med god cykelfremkommelighed. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone