2D5 Haraldsgave

Vedtaget

Plannummer 2D5 
Distrikt Bagsværd Kvarter 
Plannavn Haraldsgave 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Supplerende anvendelse Kollegium 
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2 etager 
Bevaring Områdets parkkarakter og Haraldsgaves arkitektoniske udformning skal bevares 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone