3B1 Nybrogård Kollegiet

Vedtaget

Plannummer 3B1 
Distrikt Nybro Kvarter 
Plannavn Nybrogård Kollegiet 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Supplerende anvendelse Kollegium 
Bebyggelsesprocent 35% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2 etager 
Cykelparkering 2 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig. 
Andet Beskyttelseslinje 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone