4B12 Stengårdsparken

Vedtaget

Plannummer 4B12 
Distrikt Haspegård Kvarter 
Plannavn Stengårdsparken 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Tæt lav 
Bebyggelsesprocent 35% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2 etager 
Bevaring Bevaringsbestemmelser for Stengårdsparken 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone