4B13 Christianslyst

Vedtaget

Plannummer 4B13 
Distrikt Haspegård Kvarter 
Plannavn Christianslyst 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Bebyggelse supplerende Max. bebyggelsesprocent 40 for eksisterende tæt-lav boliger 
Grundstørrelse Min. 800 m2 
Max. antal etager 1½ etage 
Klima Udpeget område 
Parkeringsnorm Min. 2 biler pr. åben-lav bolig 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone