4B6 Haspegård, midt

Vedtaget

Plannummer 4B6 
Distrikt Haspegård Kvarter 
Plannavn Haspegård, midt 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Grundstørrelse Min. 800 m2 
Max. antal etager 1½ etage 
Parkeringsnorm Min. 2 biler pr. bolig 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone