4B9 Grævlingestien

Vedtaget

Plannummer 4B9 
Distrikt Haspegård Kvarter 
Plannavn Grævlingestien 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Tæt lav 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2 etager 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone