4D1 Bagsværd Fort

Vedtaget

Plannummer 4D1 
Distrikt Haspegård Kvarter 
Plannavn Bagsværd Fort 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Sociale institutioner 
Supplerende anvendelse Dagtilbud 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1 etage 
Klima Udpeget område 
Cykelparkering 1 cykelparkeringsplads pr. 50 m² daginstitution.
For hver 10 cykelparkeringspladser skal der være 1 plads til ladcykler og lignende. 
Bevaring Områdets landskabelige karakter skal bevares 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone