5B22 Elledalen 8

Vedtaget

Plannummer 5B22 
Distrikt Stengård Kvarter 
Plannavn Elledalen 8 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Tæt lav 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1 etage 
Klima Udpeget område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone