5C4 Gammelmosevej/ Stengårds Allé

Vedtaget

Plannummer 5C4 
Distrikt Stengård Kvarter 
Plannavn Gammelmosevej/ Stengårds Allé 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Mindre butiksområder 
Supplerende anvendelse Boliger, butikker og serviceerhverv 
Detailhandel Detailhandelsregler for lokalcenter Gammelmosevej/Stengårds Allé: Max. 1.150 m2 bruttoetageareal til detailhandel. Max butiksstørrelse til dagligvarer 1.000 m2 og max butiksstørrelse til udvalgsvarer 100 m2. 
Bebyggelsesprocent 60% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2 etager 
Klima Udpeget område 
Parkeringsnorm Der skal udlægges parkeringsareal svarende til 1 parkeringsplads pr. 25 m² bruttoetageareal til butiksformål. 
Cykelparkering 1 cykelparkeringsplads pr. 25 m² dagligvarebutik.
3 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.
Cykelparkering til udvalgsvarebutikker, offentlige formål, kulturelle institutioner mv. skal afpasses i forhold til antallet af brugere, kunder og ansatte.
For hver 10 cykelparkeringspladser skal der være 1 plads til ladcykler og lignende. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone