5D9 Gammelmoseskolen

Vedtaget

Plannummer 5D9 
Distrikt Stengård Kvarter 
Plannavn Gammelmoseskolen 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Uddannelsesinstitutioner 
Supplerende anvendelse Skole 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 3 etager 
Cykelparkering 60-70 cykelparkeringspladser pr. 100 elever.
For hver 10 cykelparkeringspladser skal der være 1 plads til ladcykler og lignende.
Cykelparkering skal placeres nær hovedindgangen eller ved anden indgang med god cykelfremkommelighed. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone