Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Rammebestemmelser Enkelt områder Vedtaget 6E2
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Bagsværd
Bagsværd Bypark
Bagsværd Erhvervskvarter
Buddinge
Gladsaxe
Gladsaxe Ringby
Gyngemose
Hareskoven
Haspegård
Høje Gladsaxe
Kagså
Maglegård
Mørkhøj
Mørkhøj Erhvervskvarter
Nybro
Stengård
Søborg
Vadgård
Værebro
Enkelt områder
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

6E2 Novo Nordisk m.v. vest

Vedtaget

Plannummer 6E2 
Distrikt Bagsværd Erhvervskvarter 
Plannavn Novo Nordisk m.v. vest 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Supplerende anvendelse Kontor- og serviceerhverv, laboratorier og produktion 
Stationsnærhed Stationsnære kerneområder, stationsnære områder 
Bebyggelsesprocent 75% 
Grundstørrelse Min. 5.000 m2 
Max. antal etager 3 etager 
Max. bygningshøjde 12 m 
Klima Udpeget område 
Parkeringsnorm 1 parkeringsplads pr. 50 m2 etageareal til erhverv. Ved dokumentation af dobbeltudnyttelse eller andre forhold, der taler for en reduktion af pladserne kan antallet reduceres, dog til minimum og 1 parkeringsplads pr. 100 m2 etageareal til kontorerhverv. 
Cykelparkering Der skal anlægges 1,5 cykelparkeringsplads pr. 100 m² kontorerhverv.
Cykelparkering skal placeres nær hovedindgangen eller ved anden indgang med god cykelfremkommelighed. 
Gælder for hele kommunen? Nej 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone 
KOMTIL_ID 2698938