Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Rammebestemmelser Enkelt områder Vedtaget 6E6
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Bagsværd
Bagsværd Bypark
Bagsværd Erhvervskvarter
Buddinge
Gladsaxe
Gladsaxe Ringby
Gyngemose
Hareskoven
Haspegård
Høje Gladsaxe
Kagså
Maglegård
Mørkhøj
Mørkhøj Erhvervskvarter
Nybro
Stengård
Søborg
Vadgård
Værebro
Enkelt områder
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

6E6 Novo Nordisk m.v. øst

Vedtaget

Plannummer 6E6 
Distrikt Bagsværd Erhvervskvarter 
Plannavn Novo Nordisk m.v. øst 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Supplerende anvendelse Kontor- og serviceerhverv og laboratorier 
Stationsnærhed Stationsnære kerneområder, stationsnære områder 
Bebyggelsesprocent 110% 
Grundstørrelse Min. 5.000 m2 
Max. antal etager 3 etager 
Etager supplerende Inden for en afstand af 25 m fra Krogshøjvej må bebyggelse opføres i 4 etager og 16 m. For resten af området må etageantallet være højst 3 og bebyggelseshøjden højst 12 m. 
Max. bygningshøjde 12 m 
Klima Udpeget område 
Parkeringsnorm 1 parkeringsplads pr. 50 m2 etageareal til erhverv. Ved dokumentation af dobbeltudnyttelse eller andre forhold, der taler for en reduktion af pladserne kan antallet reduceres, dog til minimum og 1 parkeringsplads pr. 100 m2 etageareal til kontorerhverv. Uafhængig af antal parkeringspladser skal mindst 50 % opføres i konstruktion i form af parkeringskældre eller konstruktion over jorden. Etableres der flere parkeringspladser end den angivne norm, skal merandelen alle opføres i konstruktion. 
Cykelparkering Der skal anlægges 1,5 cykelparkeringsplads pr. 100 m² kontorerhverv.
Cykelparkering skal placeres nær hovedindgangen eller ved anden indgang med god cykelfremkommelighed. 
Bevaring Bevaringsbestemmelser for afskærmningsbælte mod øst. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone