Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Rammebestemmelser Enkelt områder Vedtaget 7F3
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Bagsværd
Bagsværd Bypark
Bagsværd Erhvervskvarter
Buddinge
Gladsaxe
Gladsaxe Ringby
Gyngemose
Hareskoven
Haspegård
Høje Gladsaxe
Kagså
Maglegård
Mørkhøj
Mørkhøj Erhvervskvarter
Nybro
Stengård
Søborg
Vadgård
Værebro
Enkelt områder
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

7F3 HF Skrænten / HF Tornhøj / HF Fælleseje / HF Samvirke

Vedtaget

Plannummer 7F3 
Distrikt Kagså Kvarter 
Plannavn HF Skrænten / HF Tornhøj / HF Fælleseje / HF Samvirke 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Kolonihaver 
Supplerende anvendelse Kolonihaver og offentlige formål, social institution 
Bebyggelse supplerende Max. etageareal: 1.800 m2 til offentlige formål, boligtilbud
Kolonihaver: Der må opføres let bebyggelse til sommerbeboelse samt redskabsskure, væksthuse og lignende med et samlet etageareal på højst 50 m² 
Grundstørrelse Det enkelte havelod til kolonihaver må højst være 400 m² 
Klima Udpeget område 
Parkeringsnorm Der etableres fælles parkeringspladser med én parkeringsplads for hver to havelodder 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone