8BE1 Mørkhøjvej 219-231

Vedtaget

Plannummer 8BE1 
Distrikt Mørkhøj Kvarter 
Plannavn Mørkhøjvej 219-231 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Blandet bolig og erhverv 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Grundstørrelse Min. 800 m2 
Max. antal etager 1½ etage 
Klima Udpeget område 
Cykelparkering Der skal anlægges 1,5 cykelparkeringsplads pr. 100 m² kontorerhverv.
Cykelparkering skal placeres nær hovedindgangen eller ved anden indgang med god cykelfremkommelighed. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone