5B5 Huldbergs Allé

Vedtaget

Plannummer 5B5 
Distrikt Stengård Kvarter 
Plannavn Huldbergs Allé 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Grundstørrelse Min. 800 m2 
Max. antal etager 1½ etage 
Klima Udpeget område 
Parkeringsnorm Min. 2 biler pr. bolig 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone 
KOMTIL_ID 2965109