Gladsaxe


Kvarterets karakter og kvaliteter som boligområde med lav bebyggelse med grønne boligveje skal bevares.

I Gladsaxe Kvarter er der godt 2.300 boliger og knap 5.000 beboere. 

Kvarteret er domineret af boligbebyggelse, men omfatter også Gladsaxe Kirke og kirkegård, Gladsaxe Gymnasium og erhvervsområdet langs Buddingevej.

Den østligste del af kvarteret fra Buddinge Station til og med gymnasiet vil indgå i den kommende helhedsplan for Buddinge By med fremtidig status som bymidte. Den kommende letbane i Ring 3, og de planlagte stationer ved Buddinge Station og ved rundkørslen vil give mulighed for at omdanne bebyggelse samt intensivere bebyggelse og anvendelse indenfor det afgrænsede stationsnære område.

Boligbebyggelsen Ved Kirken samt Pilegård, Toftegård og Gedebukkemandens hus er udpeget som bevaringsværdige i kommuneatlasset og i kommuneplanen.  

Gladsaxe Kirkegård er det største samlede grønne område i kvarteret.

Links

Buddinge Bymidte

Detailhandel

Stationsnærhed

Kulturhistoriske værdier