Gyngemose


Kvarterets karakter og kvaliteter, som blander byområde med tæt-lav og etageboliger, moderne erhvervstyper og fællesanlæg, skal bevares.

I Gyngemose Kvarter er der knap 1.000 arbejdspladser, godt 1.300 boliger og knap 2.800 beboere.

Det markante højhus fra Danmarks Radios tid og de omkringliggende boligbebyggelser i 7 etager, opført 2006-12 i Gyngemosepark, dominerer i kvarteret. Kvarteret omfatter endvidere flere offentlige bebyggelser som Blaagaard Seminarium, Enghavegård skole og Gyngemosehallen, der blev indviet i 2012.

I forbindelse med omdannelse af en del af det offentlige område, vil der kunne skabes mulighed for yderligere byggeri. Hertil resterer der stadig en mindre byggemulighed til bolig eller erhvervsbyggeri i Gyngemosepark.

Blaagaard Seminarium og Enghavegård skole er udpeget som bevaringsværdige i kommuneatlasset og i kommuneplanen.

Kvarteret grænser direkte op til det grønne område i Gyngemosen.

Links

Detailhandel

Kulturhistoriske værdier