Hareskoven


Kvarterets karakter og kvaliteter som fredsskov skal bevares.

Der skal så vidt muligt skabes en balance mellem interesserne for beskyttelse og behovet for befolkningens fortsat benyttelse af de rekreative arealer. Der tilstræbes størst mulig adgang og mulighed for oplevelse og forståelse af bevaringsværdierne.

Links

Naturbeskyttelsesområder