Haspegård


Kvarterets karakter og kvaliteter som boligområde med lav bebyggelse og grønne boligveje skal bevares.

I Haspegård kvarter er der knap 1.650 boliger og godt 4.200 beboere.

Størstedelen af bebyggelsen er opført efter 1940. Kvarteret er i dag fuldt udbygget og består overvejende af haveboligbebyggelse, åben-lav boligbebyggelse med enklaver af tæt-lav boligbebyggelser.

Tre boligbebyggelser Søgården, Vibevænget og Stengårdsparken er udpeget som bevaringsværdige i kommuneatlasset og i kommuneplanen.

I kvarteret ligger Bagsværd Fort, der er fredet som fortidsminde.

Links

Kulturhistoriske værdier