Maglegård


Kvarterets karakter og kvaliteter som blandet boligområde med etagebebyggelse langs Gladsaxevej og lav bebyggelse med grønne boligveje i resten af kvarteret skal bevares.

I Maglegård Kvarter er der godt 1.500 boliger og godt 4.100 beboere.

Kvarteret er fuldt udbygget og består overvejende af haveboligbebyggelse, åben-lav boligbebyggelse og i øst tæt-lav boligbebyggelse. Vejforløbet i kvarteret er præget af det kuperede terræn, der varierer mellem lange lige veje til slyngede vejforløb.

Karakteren i Maglegård Kvarteret er udpeget som bevaringsværdig i kommuneatlasset og i kommuneplanen.

I den nordlige del af kvarteret ligger den fredede bronzealderhøj Garhøj.

Links

Kulturhistoriske værdier