Mørkhøj


Kvarterets karakter og kvaliteter som boligområde med lav bebyggelse og grønne boligveje skal bevares.

I Mørkhøj Kvarter er der knap 2.700 boliger og godt 5.800 beboere.

Kvarteret er fuldt udbygget og består af en del åben-lav bebyggelse opført i 1930’erne, heriblandt enklaver af selvbyggerhuse i bungalow-stil. Boligbebyggelserne i 1-3 etager, som Torveparken og Torvegården, og etageboligerne ved Pilegårdsvej og Novembervej i 3 etager er opført i 1950’erne.

To boligbebyggelser Torveparken, vest og Torvegården samt Mørkhøj Skole er udpeget som bevaringsværdige i kommuneatlasset og i kommuneplanen.

Links

Kulturhistoriske værdier