Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Rammebestemmelser Mørkhøj Erhvervskvarter
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Bagsværd
Bagsværd Bypark
Bagsværd Erhvervskvarter
Buddinge
Gladsaxe
Gladsaxe Ringby
Gyngemose
Hareskoven
Haspegård
Høje Gladsaxe
Kagså
Maglegård
Mørkhøj
Mørkhøj Erhvervskvarter
Nybro
Stengård
Søborg
Vadgård
Værebro
Enkelt områder
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Mørkhøj Erhvervskvarter


Mørkhøj Erhvervskvarter er det nyeste erhvervskvarter i kommunen. Kvarterets karakter og kvaliteter med beplantning og parkeringsarealer langs vejene samt regulering af skiltningen skal bevares.

I Mørkhøj Erhvervskvarter er der ca. 2.500 arbejdspladser. Områdets anvendelse fastholdes til produktions- og lagervirksomhed samt særlig pladskrævende detailhandel som bilsalg, møbler med videre.

I området ligger kommunens fritidscenter Grønnegården og Døves Vaskeri.

På længere sigt vil letbanen i Ring 3 kunne få betydning for bebyggelsens intensitet og ændret anvendelse af Mørkhøj Erhvervskvarter.

I kvarteret ligger bronzealderhøjen Sneglehøj, der er fredet som fortidsminde.

De eksisterende afskærmende plantebælter skal bevares.

Links

Kulturhistoriske værdier

Naturbeskyttelsesområder