Nybro


Kvarteret har en meget attraktiv placering mellem Radiomarken og Lyngby Sø. Kvarterets karakter og kvaliteter som boligområde med lav bebyggelse og grønne boligveje skal bevares.

I Nybro Kvarter er der godt 1.100 boliger og ca. 2.000 beboere. 

Kvarteret er fuldt udbygget og består af åben-lav bebyggelse, rækkehuse, boligbebyggelsen Kongshvileparken samt Nybrogård kollegiet og omsorgscentret Møllegården.

Boligbebyggelsen Kongshvileparken er udpeget som bevaringsværdig i kommuneatlasset og i kommuneplanen.

Kvarteret er velforsynet med grønne og blå naboområder i Radiomarken, Nybropynten og Lyngby Sø.

Links

Kulturhistoriske værdier

Naturbeskyttelsesområder