Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Rammebestemmelser Søborg
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Bagsværd
Bagsværd Bypark
Bagsværd Erhvervskvarter
Buddinge
Gladsaxe
Gladsaxe Ringby
Gyngemose
Hareskoven
Haspegård
Høje Gladsaxe
Kagså
Maglegård
Mørkhøj
Mørkhøj Erhvervskvarter
Nybro
Stengård
Søborg
Vadgård
Værebro
Enkelt områder
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Søborg


Overordnet er det målet at styrke detailhandlen omkring Søborg Torv og langs den sydlige del af Søborg Hovedgade som bydelscenter.

I områderne til centerformål langs hovedgaden gives der derfor mulighed for en udbygning og fornyelse til butiksformål. Udbygningen skal søges gennemført i forbindelse med fornyelsen af den ældre, nedslidte bebyggelse, og således at den bymæssige karakter af randbebyggelsen langs hovedgaden styrkes.

For den resterende del af Søborg Kvarter er det målet, at kvaliteterne og karakteren af boligområde med tilhørende fællesanlæg og grønne boligveje skal bevares.

I Søborg Kvarter er der godt 2.700 boliger og ca. 5.400 beboere.

Den centrale gade Søborg Hovedgade gennemskærer kvarteret. Området består fortrinsvist af etagebebyggelse langs Søborg Hovedgade og åben-lav samt tæt-lav boligbebyggelse i resten af kvarteret. Kvarteret omfatter også Søborg Kirke, Søborg Skole og i vest Gladsaxe Sportscenter.

Bebyggelserne Gavlhusene på Vandtårnsvej, rækkehusbebyggelsen på Søborg Park Allé og Marielyst bebyggelsen er udpeget som bevaringsværdige i kommuneatlasset og i kommuneplanen.

Tinghøj Batteri, der ligger nær Gladsaxe Sportscenter, er fredet.

Links

Detailhandel

Kulturhistoriske værdier