Stengård


Kvarterets karakter og kvaliteter som boligområde med åben-lav og tæt-lav bebyggelse og grønne boligveje skal bevares.

I Stengård Kvarter er der godt 2.900 boliger og knap 6.800 beboere.

Kvarteret er fuldt udbygget og består af en del almene tæt-lav boligbebyggelser opført omkring 1950 og af mange private rækkehusbebyggelser fra 60'erne og 70’erne. Bebyggelserne ligger blandet med åben-lav boligbebyggelse.

Boligbebyggelsen Skoleparken er udpeget som bevaringsværdig i kommuneatlasset og i kommuneplanen.

Links

Detailhandel

Kulturhistoriske værdier

Naturbeskyttelsesområder