Vadgård


Kvarterets karakter og kvaliteter som blandet boligområde med etagebebyggelse langs Buddingevej og lav bebyggelse med grønne boligveje i resten af kvarteret skal bevares.

I Vadgård Kvarter er der knap 1.200 boliger og ca. 2.400 beboere. 

Kvarteret er fuldt udbygget og domineret af boligbebyggelse, men omfatter også større områder til offentlige formål, som Kellersvej og Dong Energy’s transformerstation Glentegård.

Den kommende letbane på Buddingevej forventes at få en station ved Gammelmosevej og ved Buddinge Station. Stationerne har betydning for, hvor intensivt, der kan bygges inden for en gangafstand på 600 meter, når området er afgrænset som stationsnært område i kommuneplanen.

Ved Buddinge Station er der en mulighed for at bygge over vandreservoiret nord for stationen, og den kommende station ved Gammelmosevej vil give mulighed for at intensivere bebyggelsen ved Kellersvej.

Bebyggelsen ved Kellersvej og Vadgård Skole er udpeget som bevaringsværdige i kommuneatlasset og i kommuneplanen.

Kvarteret indeholder et mindre grønt område ved Kong Hans Alle.

Links

Detailhandel

Stationsnærhed

Kulturhistoriske værdier