Værebro


Kvarteret har en meget attraktiv placering mellem Hareskoven og Smør- og Fedtmosen. Kvarteret indeholder to store boligområder, et åben-lav boligområde og etageboligbebyggelsen Værebro Park. Åben-lav boligområdets karakter og kvaliteter som attraktivt boligområde med store grunde, mange småsøer, åben-lav bebyggelse og grønne boligveje skal bevares.

I Værebro Kvarter er der godt 1.800 boliger og knap 4.300 beboere.

I forbindelse med projektet ”Styrket Social Balance i Værebro” vil der komme ideer til, hvordan Værebro Parks fysiske udtryk kan løftes og dermed bidrage positivt til, at området bliver bundet bedre sammen med de omkringliggende byområder. Det undersøges samtidig, om der skal gives mulighed for nyt byggeri i en anden skala, som modspil til etagebebyggelsen.

Kvarteret er udbygget efter 1940. Den vestlige del af kvarteret, der består af åben-lav bebyggelsen, er i dag fuldt udbygget.

Kvarteret rummer et større sportsanlæg i AB’s baner samt et område med skole og svømmehal.

Kvarteret er velforsynet med grønne rekreative områder.

Links

Detailhandel

Naturbeskyttelsesområder