Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Regional planlægning
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Fingerplan 2007
Landsplandirektiv for detailhandel
Den regionale udviklingsplan 2012
Dialog med nabokommuner
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Regional planlægning


Kommuneplanlægningen er et centralt led i at opfylde planlovens formål. Planloven sikrer, at den sammenfattende planlægning forener de samfundmæssige interesser i arealanvendelsen. Loven medvirker til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen sker på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets levevilkår og bevarelse af dyre- og planteliv.

Samspillet mellem landsplanlægningen, de regionale udviklingsplaner og nabokommunernes planlægning er med til at sikre, at den enkelte kommunes planlægning sker i overensstemmelse med de overordnede interesser.

Herudover er Gladsaxe Kommunes lokale interesser afspejlet i en række planer og politikker, der spiller sammen med kommuneplanen. Planstrategien er den strategiske plan, der fungerer som en paraply for kommunens temaplaner. I planportalen kan du finde temaplaner, der omhandler byplanlægning, energi og miljø, natur, trafik og vand.