Regional planlægning


Kommuneplanlægningen er et centralt led i at opfylde planlovens formål. Planloven sikrer, at den sammenfattende planlægning forener de samfundmæssige interesser i arealanvendelsen. Loven medvirker til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen sker på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets levevilkår og bevarelse af dyre- og planteliv.

Samspillet mellem landsplanlægningen, de regionale udviklingsplaner og nabokommunernes planlægning er med til at sikre, at den enkelte kommunes planlægning sker i overensstemmelse med de overordnede interesser.

Herudover er Gladsaxe Kommunes lokale interesser afspejlet i en række planer og politikker, der spiller sammen med kommuneplanen. Planstrategien er den strategiske plan, der fungerer som en paraply for kommunens temaplaner. I planportalen kan du finde temaplaner, der omhandler byplanlægning, energi og miljø, natur, trafik og vand.