Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Regional planlægning Landsplandirektiv for detailhandel
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Fingerplan 2007
Landsplandirektiv for detailhandel
Den regionale udviklingsplan 2012
Dialog med nabokommuner
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Landsplandirektiv for detailhandel


Landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet trådte i kraft den 15. november 2008.

Det fastlægger beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder, herunder aflastningsområder, hvor der kan planlægges for udvalgsvarebutikker over 2.000 m² bruttoetageareal.

Fingerplanen deler Gladsaxe Kommune, så den inden for Motorring 3 bliver benævnt som "håndflade" og uden for Motorring 3 som "byfinger". Det har betydning for planlægning af detailhandelen, da vi som kommune inden for "håndfladen"  fastlægger den maksimale ramme for detailhandel. Mens landsplansdirektivet fastlægger, at nye bydelcentre i byfingrene skal holde sig inden for et maksimalt bruttoetageareal til detailhandel på 5.000 m2.

Kommuneplan 2013 har indarbejdet retningslinjerne for planlægning af detailhandel.

Links ud af Kommuneplan 2013:

Landsplandirektiv for detailhandel PDF