Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Retningslinjer for by Arealanvendelse
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Arealanvendelse
By- og landzone
Boligformål
Offentlige formål
Erhvervsformål
Byomdannelse
Detailhandel
Stationsnærhed
Kulturhistoriske værdier
Klima og miljø
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Arealanvendelse


Gladsaxe Kommune er inddelt i en række bolig-, erhvervs-, og centerområder, der er adskilte af veje, som gennemskærer kommunen på kryds og tværs. Derudover har kommunen tre store sammenhængende naturområder, Bagsværd Sø og Hareskoven, Smør- og Fedtmosen og Gyngemosen, som alle rækker ud over kommunegrænsen.

Bagsværd Bymidte og Buddinge Bymidte udgør handelscentrene og Bagsværd Erhvervskvarter, Gladsaxe Erhvervskvarter og Mørkhøj Erhvervskvarter er kommunens erhvervsområder. Den nordlige del af Bagsværd Erhvervskvarter og det meste af Gladsaxe Erhvervskvarterer er under begyndende omdannelse fra mere tradionelle erhvervskvarterer til nye attraktive byområder med blandede anvendelser. 

Gladsaxes mange boligområder ligger spredt i kommunen, og udgør en bred vifte af forskellige boligbebyggelser.

Samlet repræsenterer Gladsaxe en type af by, hvor hele kommunen er forstad og indgår i et forstadsområde, der er større end kommunen selv.

Links

Centerformål (link til Detailhandel)

Fritidsformål (link til Grøn struktur og fritid)

Tekniske anlæg (link til Tekniske anlæg)

Links ud af Kommuneplan 2013

Kort med placering af institutioner og kultur WWW