Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Retningslinjer for by Arealanvendelse By- og landzone
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Arealanvendelse
By- og landzone
Boligformål
Offentlige formål
Erhvervsformål
Byomdannelse
Detailhandel
Stationsnærhed
Kulturhistoriske værdier
Klima og miljø
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

By- og landzone


Gladsaxe Kommune er fuldt udbygget, og der udlægges derfor ikke nye byzonearealer.

Landzonearealer findes langs Hillerød Motorvejen, Smør- og Fedtmosen, Kagså, Hareskoven og en del af bredden ned mod Bagsværd Sø.

Gladsaxe Kommune har følgende byzonearealer, der kan overføres til landzone. Bredden langs Bagsværd Sø og Lyngby Sø, den nordlige del af Smør- og Fedtmosen, kolonihaverne ved krydsningen af Hillerød Motorvejen og Motorring 3 og Høje Gladsaxe Park.