Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Retningslinjer for by Arealanvendelse Offentlige formål
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Arealanvendelse
By- og landzone
Boligformål
Offentlige formål
Erhvervsformål
Byomdannelse
Detailhandel
Stationsnærhed
Kulturhistoriske værdier
Klima og miljø
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Offentlige formål


Områder, som er udlagt til offentlige formål, kan anvendes til dagtilbud, undervisning, omsorgscentre, kulturelle formål, herunder fritidsformål og idræt, samt anden offentlig service og administration.

Der gælder følgende retningslinjer

  • Lægehuse kan placeres i alle bymidter, bydelscentre og lokalcentre med god tilgængelighed for alle borgere, herunder også bevægelseshæmmede.

  • Arealer til idrætsformål ved folkeskolerne må som udgangspunkt ikke ændres, så mulighederne for idrætsudøvelse forringes.

  • I områder til offentlige formål skal der inden for den enkelte ejendom udlægges areal til fælles opholdsarealer.

Offentlige formål kan blandt andet omfatte:

Dagtilbud

Børnehaver
Integrerede institutioner
Fritidscentre
Fritids- og Ungdomsklubber
Legesteder
Skolefritidsordninger
Vuggestuer

Undervisning

Folke- og privatskole
Gymnasium
Kostskole
Specialundervisning
Undervisningstilbud

Omsorgcentre

Dagtilbud for ældre og handicappede
Boliger til ældre og handicappede
Pensionistcentre
Plejeboliger

Kulturelle institutioner

Biblioteker
Foreningshuse
Gæstehuse
Kirker
Medborgerhuse
Teater