Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Retningslinjer for by Detailhandel Butiksstørrelser
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Arealanvendelse
Byomdannelse
Detailhandel
Bymidter og bydelscentre
Hovedstrøg
Lokalcentre
Pladskrævende varer
Samlet butiksareal
Butiksstørrelser
Redegørelse
Stationsnærhed
Kulturhistoriske værdier
Klima og miljø
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Butiksstørrelser


Bymidter og bydelscentre

I bymidter og bydelscentre må bruttoetagearealet for en dagligvarebutik være højst 3.500 m² og for en udvalgsvarebutik højst 2.000 m².

Lokalcentre

I lokalcentre må bruttoetagearealet for en dagligvarebutik være højst 1.000 m² og for en udvalgsvarebutik højst 100 m².

Pladskrævende varegrupper

Bruttoetagearealet for en butik til pladskrævende varegrupper må være højst 10.000 m² i Mørkhøj Erhvervskvarter og højst 5.000 m² i Gladsaxe Erhvervskvarter og Bagsværd Bypark.

Lokale butikker

Uden for centerstrukturen må bruttoetagearealet for en enkeltliggende dagligvarebutik være højst 1.000 m² og for en udvalgsvarebutik højst 100 m².