Bymidter og bydelscentre


Der er to bymidter (Buddinge Bymidte og Bagsværd Bymidte) og to bydelscentre (Søborg Hovedgade Syd/Søborg Torv og Høje Gladsaxe).

Der gælder følgende retningslinjer:

  • Butikker og andre centerfunktioner skal så vidt muligt placeres i bymidterne eller bydelscentrene

  • Bymiljøet i bymidter og bydelscentre skal være af høj kvalitet, og der skal være mulighed for gadehandel med torvedage, stadepladser med mere

  • Skiltning og anden ændring af facader med videre skal ske i overensstemmelse med Designmanual for Gladsaxe Kommune og skal godkendes af Byrådet

Links

Erhvervsformål der egner sig til lokalisering i bymidter og bydelscentre